Зочид буудал төсөл

Зочид буудал төслийг Лантуун дохио ТББ 2013.06 сард хэрэгжүүлсэн.

Монгол улсад сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд аялал жуулчлалын хөгжлийг даган “Секс аялал жуулчлал” орж ирсэн. Секс аялал жуулчлал нь “Гольф тур” гэх мэт нэрэн дор нууцаар үйлдэгддэг, насанд хүрсэн болоод хүрээгүй охидыг хамарсан гэмт хэрэг, далд биеэ үнэлэх бизнес юм. Насанд хүрээгүй хүүхэдтэй холбоотой тохиолдолд энэ нь гэмт хэрэг болох бөгөөд энэ гэмт хэргийг шууд утгаараа дэмжигч, өөхшүүлэгч, оршин тогтнуулагч нь зочид буудал, жуулчны баазууд юм. Тэд багадаа 4-5, ихдээ 30-40 тооны охидыг “Нууц” караокед цуглуулан наргиж цэнгэн дараа нь секс үйлчилгээ авдаг. Харин Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй зочид буудал, жуулчны баазууд зочид буудалд орж байгаа насанд хүрээгүй хүүхдийн бүртгэл, харгалзагч, хяналтын асуудал дээр маш сул ханддаг бөгөөд төрөөс зохицуулсан хууль дүрэм, журам огт байхгүй юм.

Лантуун дохио ТББ уг асуудлыг хөндөн зочид буудлын үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгодог Аялал жуулчлалын газар, цагдаа, зочид буудлын эзэд, үүдний хүлээн авагч гэх мэт холбогдох хүмүүстэй уулзаж “Насанд хүрээгүй хүүхдийн, бүртгэл, хяналт, харгалзагчийн” асуудлыг хөндөн гаргаж шаардлага, хүсэлт, хамтран ажиллах санал тавьсан боловч төдийлөн сайн дэмжлэг авч чадаагүй. Тэгсэн ч Сүхбаатар дүүргийн 45 зочид буудлаар явж “Бид хүүхдийг хамгаална” нэртэй постерыг үүдэндээ наахыг уриалан үүдний хүлээн авагч, эздүүдтэй уулзан аман ятгалга, нөлөөлөл, ухуулгын ажлыг хийсэн юм. Холбогдох дүрэм журам үгүй учраас олон буудлууд тэрхүү наалт, постерыг авч хаясан байсан ч зарим нь дэмжиж ойлгоод одоо хүртэл байршуулж буй 10 гаруй буудал байна.

Бичлэг үзэх: https://www.youtube.com/watch?v=MnfFxAod67k&list=UUwZo2oQW088P-cmy9yggivQ

Лантуун дохио ТББ