Нэг мэдээлэл- Нэг амь төсөл

Нэг мэдээлэл - Нэг амь төсөл нь өсвөр насны хүүхдүүдэд хүний наймаа, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, тэднийг мэдлэг мэдээлэлтэй болгох гол зорилготой төсөл юм.

Нэг мэдээлэл - Нэг амь төсөл нь өсвөр насны хүүхдүүдэд хүний наймаа, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, тэднийг мэдлэг мэдээлэлтэй болгох гол зорилготой төсөл юм.

Манай оронд нийт хүний наймаанд өртөгсдийн 90% нь мэдлэг мэдээлэлгүйн улмаас энэ төрлийн гэмт хэргийн золиос болон хохирсоор байна. Мөн зөвхөн өсвөр насны хүүхдүүдээр ч зогсохгүй насанд хүрэгчид хүртэл хүний наймааны талаарх мэдээлэл дутуу байдаг учраас хөдөлмөрийн мөлжлөг, бэлгийн мөлжлөг гэх мэт хүний наймааны олон төрлүүдэд хохирогч болох нь элбэг байна.

Энэхүү төслөөрөө манай байгууллага хүний наймааны төрлүүдийг тайлбарлан, тэдгээр нь ямар хэлбэрээр явагддаг, хэрхэн өөрийгөө болон эргэн тойрныхоо хүмүүсийг сэргийлж болох вэ? гэсэн мэдээллийг Ерөнхий Боловсролын Сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад болон Их дээд сургуулиудын 1, 2-р дамжааны залуусруу голчлон хандан ярилцлага, сургалт байдлаар хүргэж байна.