Ид шидийн орон төсөл

Хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв

Ид шидийн орон төсөл

Ид шидийн орон төсөл нь Лантуун дохио ТББ-н хэрэгжүүлж байсан болоод хэрэгжүүлж байгаа төслүүд дундаас хамгийн удаан хугацааны, хамгийн том төсөл юм. Ид шидийн орон төсөл нь нэг удаагийн тусламж хэлбэртэй бус, зорилтот бүлгийн, амьжиргааны түвшин доогуур хүчирхийлэлд өртдөг болон хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөртэй, яаралтай тусламж дэмжлэг, хамгаалал шаардлагатай хүүхдүүдэд чиглэсэн олон жилийн турш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулах хүүхдийн боловсрол, хүмүүжил, эрүүл мэнд, хамгаалал зэрэг цогц асуудлыг шийдэх чухал төсөл юм. Энэхүү төсөл нь хүүхэд хамгааллын төв болон боловсрол хөгжлийн төв хэмээх 2 том барилгаас бүрдсэн байгууламж юм. Тус байгууламж нь дотроо түр хамгаалах байр, өдөр өнжүүлэх төв, цэцэрлэг, хүлэмж, хүчил төрөгч түгээх цэг гэх мэт олон зүйлийг багтаасан. Ид шидийн орон хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв нийслэлийн алслагдсан гэр хорооллын бүс болох Баянхошуу Зүүн салааны Зүүнбаян уулын энгэр СХД-н 10-р хороонд байгуулагдахаар болж бэлтгэл ажил үргэлжилж байна.