Хүүхдийн “Гэр номын сан” төсөл

Лантуун дохио ТББ хүүхдийн "Гэр номын сан" төслийг 2013-2015 онд хотын алслагдсан дүүргийн 2 цэгт хүүхдэд оюунлаг орчин бүрдүүлж өгөх болон хүчирхийллээс өөрийгөө хамгаалах мэссеж өгөхөөр байгуулсан.

Хүүхэд бол сэрэмжлүүлэг өгөх шаардлагатай хамгийн том зорилтот бүлэг юм. Гэхдээ хүчирхийлэл, хүний наймаанаас урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл өгөхөд хамгийн хэцүү хэсэг. Иймээс бид “Хүүхдийн номын сан” төслийг эхлүүлэн олон нийтээс хандивын ном цуглуулж эхлэсэн. Шинэ жилийн өмнө “Оюунлаг шинэ жил” уриатай зохиогдсон энэ аяныг хүмүүс маш сайн дэмжиж хангалттай хэмжээний ном цуглав. Тэр болгон төр засгаас хүрч ажиллаж чадаад байдаггүй хотын алслагдсан дүүргийн 2 цэгт /Улиастай шинэ эцэс, Улаан чулуутын хогын цэг/ “Гэр номын сан” байгуулж хүүхдэд оюунлаг орчин бүрдүүлж өгөхийн хажуугаар хүчирхийллээс өөрийгөө хамгаалах мэссеж, сэрэмжлүүлэг өгөхийг хичээж эхлэв. Ном унших, гэрийн даалгавраа хийхээс авахуулан тус номын сангууд нь хүүхдэд маш их хэрэгтэй шууд үр дүнгээ өгч байсан ч хүүхдийг хүний наймаа хүчирхийллээс сэрэмжлүүлэх тал дээр төдийлөн сайн ажиллаж чадахгүй байлаа. Үүнд мэргэжлийн боловсон хүчний нөөц дутагдаж байсан юм.