Шинэ оюутан төсөл

Шинэ оюутан төсөл нь орон нутгаас суралцахаар ирж буй оюутан залуусд хүний наймаа, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг мэдээлэл олгох зорилготой төсөл юм.

Шинэ оюутан төсөл нь 2016.09 сараас эхлэн хэрэгжсэн. Шинэ оюутан төслийн зорилго нь орон нутгаас суралцахаар ирж буй оюутан залуусд хүний наймаа, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэл олгох зорилготой төсөл юм.

Өсвөр насны охид хөвгүүдийн ихэнхи нь гадаадын сургуульд хямд зардлаар хүссэн мэргэжлээ эзэмших хүсэлтэй байдаг. Тэдний хийж бүтээх гэсэн хичээл зүтгэл, гэнэн итгэмтгий байдал дээр нь дөрөөллөж гэмт этгээдүүд хямд зардлаар/тэтгэлгээр гадаадын сургуульд суралцуулна, их цалинтай хялбар ажилд зуучлана гэх мэтээр мэхэлдэг.

Лантуун дохио ТББ-н залуус дээрх нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Их дээд сургуулиуд, коллеж болон оюутны байранд хүний наймаа, хүчирхийллийн төрлийг таниулах, урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлэг сургалтуудыг зохион байгуулсан.

Мөн шинэ оюутан төслийн хүрээнд "Шинэ оюутан" комик номыг бэлтгэн гаргасан. Тус комик ном нь дотроо сэрэмжлүүлэг мэдээлэл, Улаанбаатар хотд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлж болохуйц газрын байршил, мэдээллүүд, оюутан залууст хамгийн их хэрэгцээтэй аппликэйшн, автобусны буудлуудын шугам байршил, чухал хэрэгцээтэй утасны жагсаалтууд гэх мэт хэрэгцээтэй олон мэдээллийг багтааж өгсөн.