Сайн хөрш төсөл

Сайн хөрш төслийн зорилго нь хөршийн харилцаа гэмт хэргийг илрүүлэхэд хичнээн чухал болохыг олон нийтэд таниулах, бага насны хүүхдийн талаархи гэмт хэргийг мэдээллэдэг ухамсарыг бий болгох зорилготой

Монгол улс болон нийслэл хотын хэмжээнд үйлдэгддэг олон гэмт хэргүүд, тэр дундаа гэр бүлийн хүчирхийлэл, цахим гэмт хэрэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэг нь тэр болгон олон нийт цагдаа хуулийн байгууллагад мэдээлэгдээд байдаггүй ба үүний нэг шалтгаан нь хөрш айлуудын холбоо харилцаа муудсантай холбоотой юм. Нийслэлийн цагдаагийн газар, хүүхдийн төлөө үндэсний газар, олон улсын болон төрийн бус байгууллагуудаас санаачилга гарган хүчирхийллийн эсрэг тусгай утас 107, хүүхдийн утас 108 гэх мэт үйлчилгээг дэлгэрүүлж маш их хөрөнгө мөнгө зарсаар байгаа боловч одоог хүртэл иргэд олон нийт мэдээлэл ухамсар муутай хэвээр байгаа билээ.
Иймийн тулд Лантуун дохио ТББ-с “Сайн хөрш” төслийг санаачилан нийслэл хотын байшин гэр хороолол, ЕБС-н хүүхдүүдийн дунд сургалт, “Сайн хөрш” аян, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа явуулдаг.

Лантуун дохио ТББ-н Дорноговь аймгийн Замын үүд суманд ЕБС-н 3 сургуулийн 1162 хүүхдийн дунд хийсэн судлагаанаас харахад “Сайн хөрш” төсөл ямар чухал болохыг харуулж байгаа бөгөөд сайн дурын гишүүдийн бодит ухуулга, утасны дугаар мэдээлэл бүхий постер, хороо дүүрэгтэй хамтын ажиллагаа, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр нөлөөллийн ажил явуулах, комик ном бэлтгэн гаргаж бага, дунд сургуулийн сурагчидад таниулах зэрэг нь “Мэдээллэдэг хөрш, иргэн байх”-д маш том эерэг нөлөө, ухамсар нөлөөллийн ажил болно гэж үзсэн.

Мөн Улаанбаатар хотын захын гэр хороолол, төдийлөн хотын төвийн сургуулийн хүүхдүүд хүртэл энэ төрлийн мэдээлэл муутай байгаа нь олон бодит нөхцөл байдлаас харагддаг.

Сайн хөрш төслийн зорилго нь хөршийн харилцаа гэмт хэргийг илрүүлэхэд хичнээн чухал болохыг олон иийтэд ятган таниулж, гэмт хэрэг ялангуяа бага насны хүүхдийн талаархи гэмт хэргийг мэдээллэдэг анхаардаг ухамсарыг бий болгох, улмаар чимээгүй үйлдэгддэг гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүний наймаа хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох юм.

Тус төслийн хүрээнд: • “Хүүхдэд ээлтэй хөрш” зурагт хуудас наан байршуулсан • “Сайн хөрш” комик ном бэлтгэн гаргасан /Комикс цэснээс уншина уу/ • Телевизийн дугаар нэвтрүүлэг бэлтгэн олон нийтэд таниулсан • Хороо, дүүрэг, сургуулийн нийгмийн ажилтанд сургалт явуулсан • 2016.06.01нд Чингисийн талбай дээр "Хүүхдэд ээлтэй хөрш" нэртэй асар ажиллуулж олон нийтэд ухуулга сурталчилгаа хийж сайн хөрш байх амлалт авсан • ЕБС-ийн бага, дунд ангийн сурагчдад сургалт зохион байгуулсан

Тус төслийг хэрэгжүүлсний үр дүнд олон нийтийн хөршийн хариуцлагын талаарх ойлголт нэмэгдсэн, бага дунд ангийн сурагчид найзууддаа тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд аав ээж, асран хамгаалагчдаасаа тусламж хүсэх болсон.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар иргэн бүр хүчирхийлэл үйлдэгдэж буйг мэдсэн бол холбогдох байгууллага, мэргэжилтэнд мэдээллэх үүрэгтэйг хуульчилж өгсөн нь хүүхэд цаг алдалгүй тусламж авах боломжыг нэмэгдүүлсэн.