"ЛАНТУУ ХҮҮГИЙН СУРГАМЖ" КОМИКС

Лантуу Дохио ТББ-аас хэрэгжүүлж байгаа "Лантуу хүү" төслийн хүрээнд хүүхдүүдийг цахим гэмт хэргээс хамгаалах, хүүхдэд багаас нь өөрийнхөө эрх ашгийг хэрхэн хамгаалах талаар зааж өгөх Монгол баатар болох Лантуу хүүг танилцуулж байна.

comic cover

Цуврал 2

Товч агуулга:

Хэрвээ хүчилхийлэлийн хажуугаар чимээгүй өнгөрсөн хүн бүр их бага хэмжээгээр түүнд оролцож байгаа хэрэг юм.

Унших App татах