Лантуун дохио ТББ-ын нэхэмжлэлтэй Засгийн газарт холбогдох Захиргааны хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг боллоо.

1 year, 11 months-н өмнө 2074

advise image
“Лантуун дохио” ТББ-аас Монгол Улсын Засгийн газарт холбогдуулан “Засгийн газрын 2021 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 171 дүгээр тогтоолын 2 дахь заалтын “хурдан морины уралдаан” гэх хэсэг, 3 дахь заалтыг бүхэлд нь хүчингүй болгуулах” шаардлага бүхий нэхэмжлэлийг 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргаж байсан. Тус хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг өнөөдөр 12:00 цагт онлайнаар зохион байгуулагдлаа. Хэлэлцүүлгээр Засгийн газраас 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрийн 183 дугаар тогтоолоор 171 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болгосон тул нэхэмжлэгч "Лантуун дохио" ТББ-аас захиргааны актын биелэлт түдгэлзүүлэх" хүсэлтээсээ татгалзаж нэхэмжлэлийн шаардлагыг “Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдрийн 171 дугаар тогтоолын 2 дахь хэсгийн “хурдан морины уралдаан” хэсэг болон тус тогтоолын 3 дахь хэсгийг хууль бус байсныг тогтоолгох” болгон өөрчилсөн. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхээс хүсэлтийг ханган шийдвэрлэж шүүхийг хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11:00 цагаас хийхээр тогтов.