Хүний эрхийг өөрсдөөсөө

6 years, 7 months-н өмнө 2724

advise image
Лантуун дохио ТББ нь хүчирхийлэл хүний наймаанаас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль хууль тогтоомжийг олонд таниулах, холбон зуучлах, хүүхэд хамгаалах, иргэдийг бодит мэдээллээр хангах зорилготойгоор үйл ажиллагаа явуулдаг билээ. Энэ чиглэлээр ажиллаж эхлээд сайн дурын залуучуудыг хамруулж маш олон үйл ажиллагааг зохион байгуулсаар ирсэн. Нөгөө талаас хүний эрхийн чиглэлээр ажиллаж байгаа байгууллага зохих ёсны хүний эрхийн мэдрэмжтэй, мэдлэгтэй байх нь зүйн хэрэг бөгөөд байгууллагын оффис менежер У.Ганбаяр "Хүний эрхийн" цуврал сургалтуудыг сайн дурын залуучуудад зохион байгуулж эхэллээ. Өөрийн туршлага дээр үндэслэн хүний эрхийн мэдлэгийг оролцооны арга дээр тулгуурлан явуулж байгаа нь онцлог юм. Цаашлаад манай байгууллагын зүгээс сайн дурын залуучуудаа илүү олон чиглэлээр хөгжүүлэхээр зорьж ажиллаж байна. ЛАНТУУН ДОХИО ТББ