Хэрэв та хүчирхийлэлд өртсөн бол ...

6 years, 9 months-н өмнө 4629

advise image
Хүчирхийлэл нь зөвхөн бэлгийн амьдралын талаарх мэдлэгтэй насанд хүрсэн хүмүүсийн хооронд үүсдэг бэлгийн албадан харилцааны тухай ойлголт биш юм. Хүчирхийллийн хэлбэрүүд нас, хүйс, мэргэжил харгалзахгүй өртөх эрсдэлтэй. Ихэвчлэн хүүхэд эмэгтэйчүүд өртдөг ч насанд хүрсэн эрэгтэй хүн ч хүчирхийллийн хохирогч болох тохиолдол бий. Хүчирхийлэгч нь заль мэх хэрэглэх, ямар нэгэн зүйлээр хуурах, сүрдүүлэн заналхийлэх, хүч хэрэглэх гэх мэтээр бусдад хохирол учруулдаг. Хүчирхийллийн 4 хэлбэр байдаг. Үүнд: 1. Бие махбодийн хүчирхийлэл / биед нь гэмтэл учруулах, цохих, зодох гэх мэт/ 2. Сэтгэл санааны хүчирхийлэл /мөрдөх, мөшгих, гутаан доромжлох, заналхийлэх гэх мэт/ 3. Эдийн засгийн хүчирхийлэл / цалин тэтгэвэр тэтгэмжийн ашиглах зарцуулах эрхэд халдах, хэрэгцээг нь хясан боох, эдийн засгийн хараат байдалд оруулах гэх мэт / 4. Бэлгийн хүчирхийлэл / бэлгийн шинжтэй үйлдэлд албадах, хүсээгүй байхад нь бэлгийн дур хүслээ хангах гэх мэт / Хэрвээ танд болон таны эргэн тойронд байгаа хэн нэгэн дээрх хэлбэрүүдийн хохирогч болсон бол дараах төрийн болон төрийн бус байгууллагуудад хандаж зөвлөгөө тусламж, үйлчилгээ авах боломжтой. Төрийн байгууллага: • Нэг цэгийн үйлчилгээ /Нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр 24 цагийн турш үйлчилгээ үзүүлнэ/ • Харьяалал харгалзахгүй өөрт хамгийн ойр байгаа цагдаагийн байгууллага /Мэдээллийг утсаар, биеэр, факсаар, бичгээр, мэссэжээр, цахим хэлбэрээр хүлээн авна/ • Сум, дүүрэг, баг, хорооны засаг дарга /Мэдээллийг утсаар, биеэр, факсаар, бичгээр, мэссэжээр, цахим хэлбэрээр хүлээн авна/ • Бүх шатны боловсролын байгууллагын багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан, бусад ажилтан • Эрүүл мэндийн, нийгмийн, хүүхэд, гэр бүлийн асуудал хариуцсан ажилтан • Сум, дүүрэг, баг, хорооны холбогдох албан тушаалтан • Төрийн албан хаагч Төрийн бус байгууллага: • Лантуун дохио ТББ • Хүйсийн тэгш эрхийн төв ТББ • Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв ТББ гэх мэт. Лантуун дохио ТББ