ХҮҮХЭД АМЬДРАЛААС БҮХНИЙГ СУРДАГ

6 years, 6 months-н өмнө 5464

advise image
- Шүүмжлэлд өссөн хүүхэд бусдыг буруутгаж сурдаг - Дайсагналд өссөн хүүхэд бусдад дайсагнаж сурдаг - Айдас, хүйдэст өссөн хүүхэд аймхай, хулчгар болдог - Цөхөрлөөр дүүрэн амьдралд хүүхэд хүлцэнгүй болдог - Доог тохуурхалд өссөн хүүхэд бүрэг ноомой болдог - Ичгүүртэй амьдралд өссөн хүүхэд өөрийгөө буруутгаж явдаг - Урмаар дүүрэн амьдралд хүүхэд итгэж сурдаг - Хүлцэж, хатуужиж өссөн хүүхэд өөрийгөө буруутгаж явдаг - Магтаал дүүрэн амьдралд хүүхэд бусдыг үнэлж сурдаг - Хайр энхрийллээр дүүрэн орчинд хүүхэд хайрлаж сурдаг - Сайшаалаар дүүрэн амьдралд хүүхэд өөрийгөө хайрлаж сурдаг - Ухаарлаар дүүрэн амьдралд хүүхэд зорилго, эрмэлзэлтэй болдог - Хамтач нөхөрсөг орчинд хүүхэд өгөөмөр, нинжин сэтгэлтэй болдог - Үнэнч шударгаар дүүрэн амьдралд хүүхэд ёс журмыг дээдэлж сурдаг - Эрх тэгш орчинд хүүхэд шударга үнэнийг эрхэмлэдэг - Анхаарал халамжаар дүүрэн амьдралд хүүхэд хүндэлж сурдаг - Амгалан тайван амьдралд хүүхэд өөртөө болон бусдад итгэж сурдаг - Хүндэтгэл нөхөрлөлөөр дүүрэн амьдралд хүүхэд амьдралын сайхныг мэдэрдэг Хүүхэд амьдралаас бүхнийг сурдаг Dorothy Law Nolte Ph. Эх сурвалж: "Хүүхдийн оролцоо" 2010 он номны 8 дахь тал