ХҮҮХЭД АМЬДРАЛААС БҮХНИЙГ СУРДАГ

5 жил, 1 сар-н өмнө 4925

advise image
 • Шүүмжлэлд өссөн хүүхэд бусдыг буруутгаж сурдаг
 • Дайсагналд өссөн хүүхэд бусдад дайсагнаж сурдаг
 • Айдас, хүйдэст өссөн хүүхэд аймхай, хулчгар болдог
 • Цөхөрлөөр дүүрэн амьдралд хүүхэд хүлцэнгүй болдог
 • Доог тохуурхалд өссөн хүүхэд бүрэг ноомой болдог
 • Ичгүүртэй амьдралд өссөн хүүхэд өөрийгөө буруутгаж явдаг
 • Урмаар дүүрэн амьдралд хүүхэд итгэж сурдаг
 • Хүлцэж, хатуужиж өссөн хүүхэд өөрийгөө буруутгаж явдаг
 • Магтаал дүүрэн амьдралд хүүхэд бусдыг үнэлж сурдаг
 • Хайр энхрийллээр дүүрэн орчинд хүүхэд хайрлаж сурдаг
 • Сайшаалаар дүүрэн амьдралд хүүхэд өөрийгөө хайрлаж сурдаг
 • Ухаарлаар дүүрэн амьдралд хүүхэд зорилго, эрмэлзэлтэй болдог
 • Хамтач нөхөрсөг орчинд хүүхэд өгөөмөр, нинжин сэтгэлтэй болдог
 • Үнэнч шударгаар дүүрэн амьдралд хүүхэд ёс журмыг дээдэлж сурдаг
 • Эрх тэгш орчинд хүүхэд шударга үнэнийг эрхэмлэдэг
 • Анхаарал халамжаар дүүрэн амьдралд хүүхэд хүндэлж сурдаг
 • Амгалан тайван амьдралд хүүхэд өөртөө болон бусдад итгэж сурдаг
 • Хүндэтгэл нөхөрлөлөөр дүүрэн амьдралд хүүхэд амьдралын сайхныг мэдэрдэг

Хүүхэд амьдралаас бүхнийг сурдаг

Dorothy Law Nolte Ph.

Эх сурвалж: "Хүүхдийн оролцоо" 2010 он номны 8 дахь тал