ИД ШИДИЙН ОРОН гэж юу? Ямар төсөл вэ?

6 years, 7 months-н өмнө 14698

advise image
ИД ШИДИЙН ОРОН хүүхэд хамгаалал хөгжлийн төв маань дараах бүтэцтэй. 1. ХАМГААЛАХ ТӨВ ~Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг хамгаалах, холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх. ~Хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл хүргэх таниулах болон боловсролын үйлчилгээ 2. ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ~Сургуулийн өмнөх насны хүүхдүүдэд үзүүлэх боловсрол хүмүүжлийн үйлчилгээ ~Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан боловсрол хүмүүжлийн үйлчилгээ 3. ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ БҮЛЭГ ~Сургуулийн бага болон дунд ангийн хүүхдүүдэд боловсрол хүмүүжлийн үйлчилгээ 4. "ӨСВӨР НАС" ТӨВ ~Өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх ~Амьдрах ухаанд сургах төв ~Боловсролын үйлчилгээний төв 5. Номын сан ~ Эцэг эхийн боловсролын төв ~Сайн хөрш хөтөлбөр ИД ШИДИЙН ОРОН ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО: 1. БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЛЦЭЭ ХАНГАМЖ МУУ УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХЫН ГЭР ХОРООЛОЛД НОГООН ОРЧИН БҮХИЙ ХҮҮХЭД ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ ТӨВИЙГ БАЙГУУЛАХ 2. ХҮҮХДИЙН НАС БИЕ ХЭЛ СЭТГЭХҮЙН ОНЦЛОГТ ТОХИРСОН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН БОЛОН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ХАНГАХ 3. ХҮҮХДИЙГ ГЭР БҮЛИЙН, БЭЛГИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛ БОЛОН БУСАД ХЭЛБЭРИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС ХАМГААЛАХ УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТӨСЛИЙН БАЙРШИЛ : МОНГОЛ УЛС УЛААНБААТАР ХОТ СОНГИНО ХАЙРХАН ДҮҮРЭГ БАЯНХОШУУНЫ ЗҮҮН САЛАА ТӨСӨЛД ХАМРАГДАХ ЦАР ХҮРЭЭ : АМЬДРАЛЫН ТҮВШИН ДООГУУР АЙЛ ӨРХИЙН 3-18 НАСНЫ ХҮҮХДҮҮД ҮР ДҮН: 1. ХОТЫН ЗАХЫН ГЭР ХОРООЛОЛЫН ХҮҮХДҮҮДЭД АЮУЛГҮЙ ТАВ ТУХТАЙ ТОХИЛОГ ОРЧИНГ БИЙ БОЛГОНО 2. ХҮҮХЭД СУРАХ, ХӨГЖИХ, ХҮМҮҮЖИХ, СОЁЛЖИХ НӨХЦӨЛ БОЛОМЖООР ХАНГАГДАНА. Ид Шид биелэх мөч ойртсоор... Хандивын данс: Хаан Банк 5041300307 Лантуун Дохио ТББ