Мөрөөдлийн дэлгүүр тун удахгүй үүдээ нээнэ.

5 years, 1 month-н өмнө 7098

advise image
Монгол улсын хууль тогтоомжид ХБИ-ийг ажилд авах хувь хэмжээг 4 хувь гэж заасан нь олон улсад харьцуулахад өндөр үзүүлэлт бөгөөд засгийн газрын зүгээс ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхээр холбогдох үйл ажиллагаануудыг явуулж байна. Нөгөөтэйгүүр ямар нэгэн ажил хөдөлмөр эрхэлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийт ХБИ-ийн 21 хувийг л эзэлж байгаа ба эдгээрийн олонх нь хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм. Хуульд заасан хувь хэмжээг хангаагүй аж ахуй нэгжүүд төлбөр төлөх заалт байгаа хэдий ч яагаад ХБИ-ийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал сайжрахгүй байна вэ? Асуулдал олон байгаа ч шийдлийг эрэл хийж шинэхэн төслийг залуучууд санаачлан хэрэгжүүлж байна. Монголд амьжиргааны түвшнээс доогуур амьдралтай хөгжлийн бэрхшээлтэй болон өрх толгойлсон эхчүүдэд ажлын байр бий болгох үүднээс дахин ашиглах боломжтой бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах дэлгүүртэй болгохоор Dream Project төслийн хамт олон ажиллаж байна. Энэхүү гайхалтай санаачлагыг дэмжин Ч.Ганжавхлан тэргүүтэй 10-р багийн хамт олон бүхий л боломжит нөхцөлүүдээр дэмжин ажиллаж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт Лантуун дохио ТББ-ын 10-р багийн гишүүд тус төслийн хамт олонтой нэгдэн дэлгүүрийн дотоод заслын ажилд туслан хуучин хувцасны хандив цуглуулж, цугласан хандивт ялгалт хийжээ. Тус төсөлд та ч гэсэн боломжоороо туслах боломжтой. Өөрийн ашигладаггүй хувцас, ном, цахилгаан бараа гэх мэт бүх төрлийн эд зүйлсийг хандивлаж болно. I love Mongolia бичигтэй хувцаснуудыг худалдаж авах зэргээр өөрсдийн боломжит нөхцөлөөр дэмжих боломжтой юм. Тун удахгүй Мөрөөдлийн дэлгүүр үүдээ нээж олон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, өрх толгойлсон эхчүүдийг ажлын байртай болгож бодит тусламж, бодит өөрчлөлтийг хийхээр хичээл зүтгэл гаргаж буй залуучууддаа баярлалаа. Лантуун дохио ТББ-ын 10-р баг болон Dream Project- төслийн хамт олны хамтын ажиллагааны үр дүнд маш олон хүмүүс төслийн үр өгөөжийг хүртэнэ гэдэгт итгэлтэй байна. Лантуун хүү